Moxizishi Xi'an showcase posterMoonlight is white.